Hem

Malmö Ideella vill skapa hållbar stad genom civilsamhället

Malmö Ideella vill främja samordning som möjliggör relationer mellan medlemmar. Vi vill främja social hållbarhet. Vi vill vara resursskapande till civilsamhället. Alla som är intresserade av föreningslivet är välkomna att kontakta oss. Läs mer

Nyheter och Information

Civilsamhället in i Framtiden

Civilsamhället in i Framtiden

Malmö Ideella har beviljats ekonomiska medel av Svenska ESF-rådet i Sydsverige för att genomföra en förstudie.  Förstudien, som kommer att pågå under det första halvåret 2021, syftar till att i bred...
Utbildningar genom fritidsförvaltningen

Utbildningar genom fritidsförvaltningen

Nu kan ni anmäla er till vårens utbildningar genom fritidsförvaltningen
Hela programmet med information om våra utbildningar och vilka utbildningar
som är obligatoriska vid registrering eller bidrag, hittar ni på
https://malmo.se/foreningsutbildning Kolla in! Workshop...
Grundläggande föreningsutbildningar

Grundläggande föreningsutbildningar

Föreningspool Malmö samordnar och genomför grundläggande föreningsutbildningar.
Syftet är att stödja föreningarna att bättre klara av föreningens vardagliga administration, ekonomi och styrelsearbete. På grund av pågående restriktioner så erbjuder vi endast...
Sammanfattning NAD-året i Malmö 2020

Sammanfattning NAD-året i Malmö 2020

Nätverk-Aktivitet-Delaktighet, NAD är sedan starten 2013 utformad för att vara en pusselbit i ett samverkande system för nyanlända personer. Metoden är ett av flera verktyg som behövs för att skapa samverkan...
Utbildning - Civila samhället i samverkan

Utbildning - Civila samhället i samverkan

Utbildningen ”civila samhället i samverkan” som kommer att starta i mitten av april. Det är en vidareutveckling av en utbildning som Ersta Sköndal Bräcke högskola tidigare gjort i Stockholm. Äntligen...
Internationella utbildningar

Internationella utbildningar

Ansök om att delta i en internationell utbildning som samordnas av det europeiska resurscentrumet SALTO-Youth. Deltagandet är kostnadsfritt då MUCF och det nationella kontoret som arrangerar utbildningen står för kostnader...
Samtal om demokrati

Samtal om demokrati

Samtalet arrangeras av Sensus i samarbete med Malmöandan Vad betyder demokrati för dig?
Vad betyder demokrati för oss?
Och vad kan vi göra för att stärka den?
Vi försöker hitta några...
Nyhetsbrev TIA

Nyhetsbrev TIA

Vi har glädjen att meddela att det kommer finnas statsmedel att söka vid två utlysningar under nästa år för ca 7 miljoner sammanlagt. Fokus för utlysningarna kommer vara samhällsinformation i...
Årets samverkan 2019

Årets samverkan 2019

Årets samverkan med Malmö idéburna sektor 2019
Enheten för Samhällsetablering och integration, Länsstyrelsen Skåne Vi vill hylla Länsstyrelsen Skåne, enheten för Samhällsetablering och integration, för deras samverkan med föreningslivet 2019. Tidiga insatser...
Årets föreningsinsats 2019

Årets föreningsinsats 2019

Föreningen har en liten, mysig mötesplats för tjejer och kvinnor i alla åldrar. Föreningen drivs med ett lyssnande öra och ett varmt hjärta för att ge stöd. På Lajvet finns möjlighet...
Årets nya förening 2019

Årets nya förening 2019

Föreningen har under verksamhetsåret 2019 startat ungdomsverksamhet med ca 120 barn, bedrivit spontanfotboll för nyanlända, deltagit i folkbildningsinsatser, hållit i ledarskapsutbildningar, varit verksamma på skolor, bildat korpen-lag för både damer...
Ställ motion till Malmö Ideella´s årsmöte

Ställ motion till Malmö Ideella´s årsmöte

Det är medlemsorganisationer som kan motionera till årsmötet. Har du något som du vill ska bli en motion (förslag till förändring), lyft förslag till motionen till Din styrelse. Motioner till årsmötet...
Digital öppningen av Föreningscenter – Nobel 21

Digital öppningen av Föreningscenter – Nobel 21

Gemenskap, engagemang och samverkan – en brygga mellan föreningar, staden och civilsamhället. Det är när olika perspektiv och kunskaper möts som det sker verklig förändring. Öppningen av föreningscentret sker digitalt den...
Digital Föreningsmässa för nyanlända Malmöbor 18:e december

Digital Föreningsmässa för nyanlända Malmöbor 18:e december

Den 18:e december, från kl. 10, genomförs en digital föreningsmässa för nya Malmöbor, för att skapa inspiration till engagemang eller för att få stöd. Under denna tid kommer ca 8-12 idéburna...
Föreningsevent -  Samverkansmöjligheter

Föreningsevent - Samverkansmöjligheter

Välkommen på Föreningsevent 10/12 klockan 16.30-18.30 -Samverkansmöjligheter 2021
Den 10/12 bjuder Föreningsakuten in till årets sista Föreningsevent. Denna gång är temat samverkan. 
Från programmet: 3 Plattformar för samverkan i Malmö 2021 presenterar sig och...

Fler nyheter »