Hem

Malmö Ideella vill skapa hållbar stad genom civilsamhället

Malmö Ideella vill främja samordning som möjliggör relationer mellan medlemmar. Vi vill främja social hållbarhet. Vi vill vara resursskapande till civilsamhället. Alla som är intresserade av föreningslivet är välkomna att kontakta oss. Läs mer

Nyheter och Information

Nu startar Föreningsakuten

Nu startar Föreningsakuten

Rådgivning, Nätverk, Kompetens, Information Föreningsakuten Malmö - foreningsakuten.se är en insats från Malmö Ideella, MISO och MKB, för att se till att föreningar får det stöd de behöver i krisen. Vi kommer bland ...
Engagemang i Malmö

Engagemang i Malmö

Nytt projekt ska lotsa nyanlända Malmöbor in i föreningslivet. Tillsammans med Malmö Ideella och MISO gör Malmö stad nu en satsning på integration genom föreningsliv där nya Malmöbor ska ges fler...
Demokrati i ögonhöjd

Demokrati i ögonhöjd

Stöd till föreningsledare i att bemöta antidemokratiska uttryck, stärka organisationens demokratiska kultur och hantera hot och hat. Organisationerna med spjutspetskompetens som delar med sig av sina erfarenheter i stödmaterialet är bland...
Idrottsföreningar får kompensationsstöd

Idrottsföreningar får kompensationsstöd

Idrottsföreningar i Malmö får kompensationsstöd innan midsommar. Stödet baseras på hur stor förlust som idrottsföreningen har gjort i förhållande till sin omsättning. De som drabbas värst får mest stöd. ...
Save the Date

Save the Date

22 & 23 september kommer Open Your Eyes to Malmö att arrangeras digitalt.

Open Your Eyes ger föreningsliv och studenter en unik möjlighet att möta och hitta varandra under enkla och direkta...
Utbildning med Volontärbyrån

Utbildning med Volontärbyrån

KC kompetenscenter meddelar Tid för höstens utbildning med Volontärbyrån är nu bestämd. Det blir den 24 november kl 09.00 – 16.30 i Malmö. Beroende på förutsättningarna bestäms det senare om det...
Nyhetsbrev Juni - Tidiga Insatser för Asylsökande TIA

Nyhetsbrev Juni - Tidiga Insatser för Asylsökande TIA

Varje månad ger Skånes samordnare för Tidiga Insatser för Asylsökande, TIA, ut ett nyhetsbrev med information som rör arbetet med asylsökande personer, samt annan relevant information om inkluderingsfrågor. Brevet riktar...
Infomöte om stödåtgärder till föreningslivet i Malmö
Hur fungerar din förenings kontakt med banker?

Hur fungerar din förenings kontakt med banker?

Sverok* genomför just nu en enkät om föreningars relation med banker. Problem som föreningar kan ha är bl.a.
- Formuleringen i protokollen godkändes inte
- Formuleringen i stadgarna godkändes inte
- Företrädarna godkändes...
Digitala mötestips

Digitala mötestips

Ett stöddokument från Föreningspoolen innehållande tips för att bli en digital mötesexpert. Det spelar ingen roll om du ska möta en kollega som du känner väl, eller styrelsen digitalt. Alla har...
Detta gäller för lägerverksamhet för barn och ungdomar sommaren 2020

Detta gäller för lägerverksamhet för barn och ungdomar sommaren 2020

Lägerverksamhet för barn och ungdomar kan genomföras i sommar men åtgärder för att minimera risken för smittspridning av covid-19 måste vidtas. Folkhälsomyndigheten har nu kommit med besked gällande lägerverksamhet för barn...
Bok om civilsamhället som dörröppnare

Bok om civilsamhället som dörröppnare

Tankesmedjan Fores har med hjälp av forskare från Ekonomihögskolan på Lunds Universitet genomfört en komparativ studie mellan Kanadas och Sveriges sätt att arbeta med etablering av nyanlända.

Genom mångkulturella serviceorganisationer, startade...
Få gratis - ny webbplats

Få gratis - ny webbplats

Nu söker Odd Hill nästa pro bono-projekt! Är din verksamhet eller någon du känner i behov av en webbplats men saknar medel för att förverkliga en sådan? Odd Hill hjälper...
Behöver ni hjälp med era digitala möte?

Behöver ni hjälp med era digitala möte?

Skulle ni behöva faciliteter eller nödvändig utrustning för att kunna avhålla ert möte?  KC Kompetenscenter kan tillhandahålla en mindre lokal med all nödvändig utrustning för era digitala möte. KC finns på...
Premiär av Angeläget

Premiär av Angeläget

Malmö Mediakanal sänder samhällsinformation under pågående kris För att samhällsinformation ska nå alla malmöbor ung som gammal under Covid-19 pandemin, kommer programmet Angeläget med samhällsinformation att sändas i Malmö Mediakanal som...

Fler nyheter »