Hem

Välkommen till Malmö Ideella

Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation, har anor från 1945. Huvuduppgiften är att företräda medlemsföreningarna i frågor av intresse för dem. Alla som är intresserade av föreningslivet är välkomna att kontakta oss. Läs mer

Nyheter och Information

Vi söker fler föreningar till NAD i förening

Vi söker fler föreningar till NAD i förening

Under ca 4 år har Nätverk-Aktivitet-Delaktighet, NAD funnits som en resurs för idéburen sektor i Malmö. Vår samordnare, Micke har under dessa år svarat för för utveckling av NAD i...
Malmöandan - nu tar vi nästa steg

Malmöandan - nu tar vi nästa steg

Varmt välkommen den 22 november med Malmöandan Nu tar vi nästa steg – följ med på färden! Överenskommelsen mellan Malmö stad och den idéburna sektorn i Malmö är undertecknad och nu är...
Minska och motverka segregation

Minska och motverka segregation

Intresseanmälan för 2019 öppen hos Delegationen mot segregation, Delmos. Från och med den 1 november kan ideella föreningar och stiftelser anmäla intresse för att få stöd i arbetet mot segregation. Just nu...
Malmötimmen med fritidsdirektören

Malmötimmen med fritidsdirektören

Temat är ”Fritidens betydelse” och innehåller en presentation om vad som är på gång utifrån stadens/förvaltningens synvinkel och ger också tillfälle till dialog utifrån deltagarnas synvinkel. Malmötimmen är en kostnadsfri aktivitet...
Informationsmöte om Extratjänst

Informationsmöte om Extratjänst

Informationsmöte om Extratjänst – Få stöd till en extra resurs i din förening Behöver ni en extra resurs på föreningen? Då erbjuder Arbetsförmedlingen stödet extratjänst. KC Kompetenscenter och Arbetsförmedlingen bjuder in föreningslivet till...
Styrelsekunskap, Kassörskunskap och Praktisk bokföring

Styrelsekunskap, Kassörskunskap och Praktisk bokföring

I november erbjuder vi föreningsutbildning i Styrelsekunskap, Kassörskunskap och Praktisk bokföring. Utbildningarna är gratis för föreningar i Malmö. 6 november kl. 18.00-20.30 Styrelsekunskap grund Grundkursen riktar sig till nya styrelsemedlemmar utan större erfarenhet av...
Uppdaterat Dags för

Uppdaterat Dags för

Föreningspool Malmö har uppdaterat Dags för årsmöte som är skapat av Malmö Ideella och MISO. Det innehåller tips och checklista till föreningens årsmöte. Dags för årsmöte...
Information om Malmöandan

Information om Malmöandan

Malmöandan - Föreningslivet och Malmö stads lokala överenskommelse om byggandet av ett mer hållbart Malmö, tar nu nästa steg i utvecklingen genom att lämna idéstadiet och gå vidare in i...
Välkommen till CHANGE

Välkommen till CHANGE

Välkommen till CHANGE – filmvisning och samtal Det är något nytt som behöver komma fram. En ny aspekt av något som redan finns. Det är inte revolutionerande men kan revolutionera hela...
Dialogmöten Rörelsernas museum

Dialogmöten Rörelsernas museum

Utvecklingen av Rörelsernas museum fortsätter och med detta även de första stegen mot den nya museet. Dina tankar och erfarenheter behövs för att utveckla museet som ska byggas underifrån i både innehåll och...
Informationsmöte om Extratjänst

Informationsmöte om Extratjänst

KC Kompetenscenter och Arbetsförmedlingen bjuder in föreningslivet till informationsmöte om stödet extratjänst den 25 oktober 2018 kl. 15.00. Behöver ni en extra resurs på föreningen? Då erbjuder Arbetsförmedlingen stödet extratjänst.  En...
Förändringsworkshop med Tillitsverket

Förändringsworkshop med Tillitsverket

OM SAMVERKANS- OCH FÖRÄNDRINGSKRAFT I MÄNNISKA OCH SAMHÄLLE En av de viktigaste faktorerna för positiv samhällsutveckling är individens vilja och förhållande till förändring. Hur ökar vi förmågan att kunna vara i...
Gemensam dialog om den framtida kompetensen

Gemensam dialog om den framtida kompetensen

Välkomna till en gemensam dialog om den framtida kompetensen för Skånes föreningsliv! Vi har nu under tre år arbetat gemensamt i projektet Kompetenscenter Idéburna Malmö för att genom kompetens och...
Integration och etablering av nyanlända 

Integration och etablering av nyanlända 

Välkommen till en heldagskonferens om Partnerskap Skånes arbete med integration och etablering av nyanlända. Konferensen vill ge dig som deltar en chans att fördjupa dig i något av de spår som tillsammans grundlägger...
Remisskonferens 10 oktober

Remisskonferens 10 oktober

Varje år görs en översyn av Föreningsstöds regelverk som omfattar fritidsnämndens allmänna bestämmelser och bidragsregler. Dokumentet redogör för förslag på förändringar till Föreningsstöd 2019. KC Kompetenscenter inbjuder i samråd HISO, MISO...

Fler nyheter »