Hem

Malmö Ideella vill skapa hållbar stad genom civilsamhället

Malmö Ideella vill främja samordning som möjliggör relationer mellan medlemmar. Vi vill främja social hållbarhet. Vi vill vara resursskapande till civilsamhället. Alla som är intresserade av föreningslivet är välkomna att kontakta oss. Läs mer

Nyheter och Information

Arena Etablering 25 maj

Arena Etablering 25 maj

Den 25:e maj genomfördes ett seminarium inom ramen för Länsstyrelsen Skånes satsning, Arena Etablering i Skåne, som syftar till att bredda kunskap, ge insyn i andra aktörers arbete samt stärka förutsättningarna för aktörer...
Utveckla ditt idéburna ledarskap – workshop för dig som ordförande

Utveckla ditt idéburna ledarskap – workshop för dig som ordförande

Du som ordförande har ett viktigt ledaruppdrag i din förening. Du är och kommer att vara en förebild för andra ledare i föreningen. Att hitta ditt sätt att leda och...
Lärandelunch 9 juni

Lärandelunch 9 juni

Malmö Tillsammans välkomnar Gloria-Karin López från mötesplats Social Innovation för att presentera sociala innovationer. Är du nyfiken kring vad en social innovation är och varför det är viktigt? Vill du lära...
Virtual Marathon for Dialogue

Virtual Marathon for Dialogue

The Anna Lindh Foundation Virtual Marathon for Dialogue in the EuroMed It will take place during 42 days, from the 19th of May to the 29th of June 2021.  The aim of the Virtual...
Digital mötesplats för Malmös föreningar

Digital mötesplats för Malmös föreningar

Vill ni stärka ert arbete med inkludering och jämlikhet och vara en samarbetspartners i ett projekt med syfte att stärka invandrartjejers-/-kvinnors inkludering i föreningslivet – och få en professionellt producerad...
Inspirationsträff för seniorer

Inspirationsträff för seniorer

Volontärbyrån kommer att hålla en inspirationsträff den 2 juni kl.15-16 för seniorer som vill hitta ett ideellt engagemang. Anmälan och läs mer här
https://www.volontarbyran.org/utbildning/inspirationstraff-ideellt-engagemang-av-dig-som-ar-senior<...
Ett år av utmaningar ...

Ett år av utmaningar ...

Uppföljning av ideella föreningars villkor 2021. Varje år följer MUCF upp villkoren för det civila samhället och hur dessa utvecklas över tid. 

Malmö Ideella medverkade i referensgruppen. Ta del av rapporten...
Sommarmingel i Sofielund

Sommarmingel i Sofielund

Under hösten och våren har många som bott i eller varit engagerade för Sofielund mötts för att inspireras och dela hur vi kan möta behov i området. Flera samarbeten har...
European Youth Week

European Youth Week

Den 24–30 maj arrangeras årets upplaga av European Youth Week med aktiviteter runt om i hela Europa. I Sverige arrangeras ett 15-tal demokrativerkstäder för unga på åtta orter runt om i...
Unga ledare

Unga ledare

Nu är ansökan för Unga ledare 2021 öppen!  Har ni ungdomar i er förening som är intresserade av ledarskap?
Är de mellan 16-25 år?
Då är denna utbildning en gratis investering...
Sverigehalsduk mot kvinnovåld

Sverigehalsduk mot kvinnovåld

Winnet  Malmö vill bidra till att mäns våld mot kvinnor upphör genom att inbjuda alla kvinnor i Sverige att sticka på en Sverigehalsduk. Vi bjuder vi in alla kvinnor i Sverige...
Frågestund Migration

Frågestund Migration

Samordnarna för Tidiga Insatser för Asylsökande och Nätverk-Aktivitet-Delaktighet vill skapa en möjlighet för dig som finns i verksamheter som möter asylsökande och nyanlända att i dialog få ställa frågor och...
Leader Söderslätt bjuder in till dialogmöten

Leader Söderslätt bjuder in till dialogmöten

Leader Söderslätt har sedan 2008 arbetat med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden och delat ut cirka 80 miljoner kronor till drygt 150 projekt. För att kunna ta del av nya...
Digitalt möte om att bli kulturhuvudstad

Digitalt möte om att bli kulturhuvudstad

År 2029 har Malmö chansen att bli europeisk kulturhuvudstad. Vägen dit kan verka lång, men processen har redan startat. Till hösten 2021 kommer projektgruppen på uppdrag av Malmö stad att...
Anhörigworkshop

Anhörigworkshop

En viktig och bra utbildning
Är du anhörig till någon med funktionsnedsättning och funderar på vad fysisk aktivitet och idrott ska vara bra för? Då är den här workshopen perfekt för...

Fler nyheter »