Hem

Malmö Ideella vill skapa hållbar stad genom civilsamhället

Malmö Ideella vill främja samordning som möjliggör relationer mellan medlemmar. Vi vill främja social hållbarhet. Vi vill vara resursskapande till civilsamhället. Alla som är intresserade av föreningslivet är välkomna att kontakta oss. Läs mer

Nyheter och Information

Nordiskt samarbete

Nordiskt samarbete

Nordiska ministerrådet upprättar nu ett nordiskt civilsamhällesnätverk med ambitionen att stärka samarbetet på tvärs av Norden och på tvärs av verksamhetsområden. Alla civilsamhällesorganisationer inom hållbarhet i Norden är inbjudna. Nordiska ministerrådet...
EU-kommissionen satsar 2,6 miljarder på arbetslösa

EU-kommissionen satsar 2,6 miljarder på arbetslösa

Kommissionens initiativ React- EU bistår med 2,6 miljarder i riktade insatser till arbetslösa i pandemins spår. Svenska ESF-rådet utlyser 650 miljoner av dessa. Den första utlysningen på 450 miljoner öppnar...
Vinnova utlyser projektmedel för civilsamhället

Vinnova utlyser projektmedel för civilsamhället

Med utlysningen vill vi ge utrymme för civilsamhällets (inklusive sociala företag) innovativa lösningar att i tvärsektoriell samverkan bidra till en hållbar och jämlik samhällsutveckling.

Ansökan är öppen 15 april till 15...
Årsmöte 14 april kl 18.00

Årsmöte 14 april kl 18.00

Vid föreningsmöte har varje medlemsorganisation två röster.
Ett ombud kan maximalt ha en röst.
Anmälan till årsmötet, klicka på LÄNK Alla handlingar finns här Årsmöte - Malmö Ideella (malmoideella.se)
Följande har anmält sin närvaro...
Mötesplats Sofielund

Mötesplats Sofielund

Välkommen på en mötesplats för alla oss som är engagerade för Sofielund! Du kommer ha möjlighet att prata om de frågor som du tycker är viktigast för området just nu...
Save the date! Konferens om Engagemang i Malmö

Save the date! Konferens om Engagemang i Malmö

Den 19:e maj kl. 13-16 är du välkommen på en digital konferens som genomförs inom ramen för §37a-projektet Engagemang i Malmö.
Konferensen kommer bl.a. ha fokus på tillitens betydelse, ideellt arbete...
NAD Malmö är en del av forskningen kring nyanländas etablering 

NAD Malmö är en del av forskningen kring nyanländas etablering 

Verksamheten Nätverk-Aktivitet-Delaktighet, NAD Malmö som är en verksamhet i Malmö Ideella har under de senaste åren varit en del av transnationell forskning genom ett projekt som Malmö Universitet är samverkanspart...
Valberedningens förslag

Valberedningens förslag

Malmö Ideella kallar medlemsorganisationer till digitalt årsmöte 14 april kl 18.00 Valberedningens förslagLadda ner Vid föreningsmöte har varje medlemsförening två röster.
Ett ombud kan maximalt ha en röst. Klicka här för anmälan till årsmötet
...
Guiden för Erasmus+ 2021 är här – snart dags att ansöka

Guiden för Erasmus+ 2021 är här – snart dags att ansöka

Nu är det snart möjligt att ansöka om EU-medel inom Erasmus+ för att genomföra projekt för och med unga. Programguiden för 2021 – den ultimata guiden för organisationer som vill...
Malmötimme 27 maj

Malmötimme 27 maj

Möte med Pernilla Conde Hellman, Kulturförvaltningen Datum och tid 27 maj kl. 08.30-09.30

Varmt välkommen med din anmälan till Malmötimmen med Kulturförvaltningen
Med tanken på gällande restriktioner kommer en punkterna handla om de akuta utmaningarna....
Föreningsutbildning - april

Föreningsutbildning - april

I april erbjuder vi digital föreningsutbildning i Styrelsekunskap, Kassörskunskap och Praktisk bokföring. Utbildningarna är gratis för föreningar i Malmö. 7 april kl. 18.00-20.30
Styrelsekunskap grund
Grundkursen riktar sig till nya styrelsemedlemmar utan större...
Ny rapport om samfund och grundläggande värderingar

Ny rapport om samfund och grundläggande värderingar

Myndigheten har under 2020 haft i uppdrag att, utifrån vad som framkommit under den fortlöpande dialogen med de bidragsberättigade trossamfunden om förutsättningarna för stödet, särskilt redovisa hur de bidragsberättigade trossamfunden...
Medkraft för framgång i socialfondsprojekt!

Medkraft för framgång i socialfondsprojekt!

Ta del av föreläsning om inkludering och konkreta verktyg, framgångar och resultat. Svenska ESF-rådet i Sydsverige bjuder in till en inspirerande konferens där jämställdhet, tillgänglighet och ickediskriminering synliggörs som en medkraft...
Regionala EU-stjärnor sökes

Regionala EU-stjärnor sökes

Fram till och med Europadagen den 9 maj kan du anmäla ditt EU-finansierade projekt för regional utveckling inom fem kategorier: ett smart, ett grönt, ett rättvist och ett urbant EU, samt årets tema som är Europaåret om järnvägen 2021. ...
Team Inkludering Malmö söker information om aktiviteter 

Team Inkludering Malmö söker information om aktiviteter 

Våren börjar så smått anlända till vårt frodiga landskap och med den förhoppningsvis fler föreningsaktiviteter. Även om vi fortsatt har ett tufft läge i Skåne och Malmö med coronan så...

Fler nyheter »