Hem

Malmö Ideella vill skapa hållbar stad genom civilsamhället

Malmö Ideella vill främja samordning som möjliggör relationer mellan medlemmar. Vi vill främja social hållbarhet. Vi vill vara resursskapande till civilsamhället. Alla som är intresserade av föreningslivet är välkomna att kontakta oss. Läs mer

Nyheter och Information

Fördomsfönster Öresund

Fördomsfönster Öresund

Projektets syfte är att öka gränspendlingen i Öresundsregionen genom att främja gränsöverskridande rekrytering av personer med utrikesbakgrund. För att uppnå detta arbetar projektet dels utbildande och informerande, både gentemot arbetssökande...
Open Your Eyes to Malmö

Open Your Eyes to Malmö

Open Your Eyes äger rum den 26 februari 2020. Denna gång är tiden 10.30 - 13.30.  Platsen är Niagara, Malmö Universitet. Open Your Eyes ger föreningsliv och studenter en unik möjlighet att möta...
Fritidsbank förbättrar folkhälsan

Fritidsbank förbättrar folkhälsan

Fritidsbanker lånar ut fritidsutrustning till unga såväl som gamla på 95 platser i Sverige. Nu har forskningsinstitutet RISE utvärderat verksamheten. Utvärderingen visar att fritidsbanker gör att fler kan delta i...
Tidiga insatser för asylsökande

Tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelsen Skåne fördelar statsbidrag till verksamhet för asylsökande. Syftet med statsbidraget är att motverka passivisering under asyltiden, att underlätta kontakten med den svenska arbetsmarknaden och att främja en framtida etablering...
Gratis säkerhetsutbildning och information om statsbidrag

Gratis säkerhetsutbildning och information om statsbidrag

Sedan 1 oktober 2018 finns det ett statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder som trossamfund, stiftelse och ideella föreningar kan söka pengar ifrån. Statsbidraget kan beviljas då en organisations verksamhet påverkas av...
Utlysning av statsbidrag för jämställdhetsprojekt

Utlysning av statsbidrag för jämställdhetsprojekt

Nu på fredag den 14 februari öppnar utlysningen för att söka statsbidrag för jämställdhetsprojekt. Statsbidragen innebär en möjlighet för civilsamhället att bedriva viktigt jämställdhetsarbete. I år har myndigheten sju miljoner...
Vill er förening medverka på Malmöfestivalen 2020?

Vill er förening medverka på Malmöfestivalen 2020?

Vill er förening medverka på Malmöfestivalen 2020?
Har ni ett spännande programförslag som kan engagera festivalbesökarna? Varmt välkomna att skicka in er intresseanmälan till oss på Malmöfestivalen! Mer information och anmälan hittar...
Utvecklingsmedel mot våld

Utvecklingsmedel mot våld

Kommuner, myndigheter och ideella organisationer i Skåne kan nu söka utvecklingsmedel för 2020 till förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor. Länsstyrelsen bjuder in kommuner, myndigheter och ideella organisationer i Skåne att...
Mer kunskap om allemansrätten

Mer kunskap om allemansrätten

Nu kan organisationer som vill bidra till bättre kännedom om allemansrätten söka bidrag från Naturvårdsverket. Ansök senast den 31 mars för att få ta del av de tre miljoner kronor...
Styrelsen föreslår ändringar till föreningens stadgar

Styrelsen föreslår ändringar till föreningens stadgar

Årsmötet blir den 23 april, då beslutas om ändringsförslaget

I stora drag - ändringar i stadgarna
Malmö Ideella samlar och stärker ett aktivt civilsamhälle för ett hållbart Malmö 
Styrelsen föreslår fast antal av...
Kulturbevarande eller förskönande åtgärder

Kulturbevarande eller förskönande åtgärder

Vårens ansökan om bidrag Ansökan om bidrag ska vara Föreningen tillhanda senast måndagen den 17 februari 2020. Malmö Förskönings- och Planteringsförenings ändamål är att bevara, vårda, levandegöra och vidareutveckla kulturarvet samt att...
Nominera till Malmö stads kulturstipendier

Nominera till Malmö stads kulturstipendier

Dags att ansöka och nominera till Malmö stads kulturstipendier Stipendier för konstnärlig utveckling kan du söka om du är kulturskapare i Malmö och i början av din professionella bana. Till stipendier för värdefulla insatser kan...
Sten K Johnsons stiftelse stödjer gränsöverskridande initiativ

Sten K Johnsons stiftelse stödjer gränsöverskridande initiativ

Sten K Johnsons Stiftelse främja nya idéer inom utbildning, bildning, musik, litteratur, teknik, medicin och entreprenörskap. Ansökningarna kommer även att bedömas utifrån kriterier såsom nytänkande, samhällsnytta och gränsöverskridande. Ansökningstiden är 16 januari...
Nominera nu till styrelsen

Nominera nu till styrelsen

Valberedningens info - nominera nu till Malmö Ideella Vi vill skapa ett paraply som är till för alla medlemsföreningar! Nu är det dags att nominera till Malmö Ideellas styrelse, valberedning och revisorer! I...
Plats för fler på Nobel21

Plats för fler på Nobel21

Nu öppnas det upp för fler föreningar på Nobelvägen 21. Vi erbjuder framförallt mindre föreningar som vill samverka att få en naturlig plats, när vi utvecklar Nobelvägen 21. Nedan finns fyra olika...

Fler nyheter »