Youth Leader Centre – Malmö

Malmö Ideella har tidigare beviljats stöd från Idéer för livet – Skandia. Nu tar vi ett omtag när allt lättas upp med fysiska möten. Youth Leader Centre föreslås starta upp i oktober.

Genom stöd från Idéer för livet till projekt “Youth Leader Centre” kan Malmö Ideella nu samla unga ledare för utbildning och lärande av varandra. Syftet med projektet är att främja samordning som möjliggör relationer och är resursskapande till civilsamhället.

Malmö Ideella vill göra mer tillsammans i neutrala mötesplatser. Ungdomsledare i de olika sektorerna behöver mötas och utvecklas tillsammans. De många metoder och verktyg som finns behöver experimenteras och utbyta erfarenheter i sin närhet med andra.