Workshop: Utveckla kunskapsstöd till civilsamhället på lokal nivå

MUCF och Sveriges Föreningar arrangerar en digital workshop som syftar till att inventera civilsamhällets kunskapsbehov på lokal nivå. Under workshopen kommer vi bland annat att diskutera hur kommuner kan förbättra villkoren för civilsamhället men också dela kunskap, goda exempel och erfarenheter med varandra.

Tid: 26 augusti, kl. 10-12

Plats: digitalt via Zoom.

Vem: Kommunal tjänsteperson och företrädare från civilsamhället

Läs mer information om workshopen och hur du anmäler dig på mucf.se