Workshop: En titt på social integration från ett språklärande perspektiv

Den 30:e september mellan kl 17-19 är du välkommen att komma och ta en fika med Swideas medan de delar med sig av viktiga resultat och metoder från deras projekt “ALL IN”. De kommer också att engagera er i roliga aktiviteter där ni kan dra nytta av deras resurser om social integration av migranter genom språkundervisning.

De kommer att presentera spännande undervisningsresurser och läroplaner (både engelska och svenska) som täcker tio ämnen om viktiga sociala och kulturella faktorer för integration i det svenska samhället: under en workshop.
Målgruppen för workshopen är rådgivare, språk- och kulturlärare som arbetar med migranter och nyanlända studenter samt alla som är intresserade av ämnet social integration.

Materialet skapades av ALL IN-projektet, syftar till att främja effektiv social integration av migranter och nyanlända studenter i europeiska samhällen genom att rikta in sig på språk- och kulturlärare.

Projektet genomförs av SwIdeas AB i Sverige, som är en multikulturell organisation för samhälls- och affärsutveckling. de samarbetar med små- och medelstora företag, ideella organisationer och den offentliga sektorn och bidrar med expertis inom utbildning, forskning, och organisationsutveckling. Inriktningen ligger på företags och organisationers miljömässiga och sociala ansvar, samt på internationella utvecklingsprojekt..

För att ansöka och registrera sig på utbildningen, ska man fylla i den nedanstående Google Form: https://forms.gle/ivRQqcerZR79gho17

Om du har några frågor angående evenemanget, får du gärna kontakta projektassisterna Lavinia Apicella (lavinia.apicella@swideas.se) och Rosie James (rosie.james@swideas.se)