Webbkurs: Motivera och behålla frivilliga

En utbildning om hur ni behåller de frivilligas engagemang.

21 maj 2021 kl. 9.30-16.00

Detta är utbildningen för dig som vill förstå hur din organisation kan arbeta strategiskt med att hålla engagemanget vid liv. Under utbildningen identifierar vi hinder för engagemang och hur din organisation kan arbeta med att stärka volontärernas motivation. Vi tittar på varför de frivilliga avslutar sitt engagemang och sätt att hantera detta. Genom kunskap om varför de frivilliga avslutar sitt engagemang och förståelse för hur motivation fungerar kan du bidra till ett hållbart engagemang i din organisation.

Trots att kursen genomförs digitalt så kommer du som deltar att få stora möjligheter att vara delaktig genom diskussioner i mindre grupper samt övningar tillsammans med andra deltagare. Med hjälp av praktiska verktyg och konkreta metoder ger vi dig också möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte.

Utbildning genomföras av Volontärbyrån och KC Kompetenscenter

Anmälan och mer info
https://www.volontarbyran.org/utbildning/webbkurs-motivera-och-behalla-frivilliga-0