Webbinarium: öka ungas delaktighet

I nuvarande programperiod för EU-programmet Erasmus+ (2021–2027) är en av prioriteringarna ”delaktighet i det demokratiska livet”. Då det råder en generellt låg kunskap om EU och EU-frågor finns det ett behov av projekt inom Erasmus+ där detta sätts i fokus.

MUCF bjuder in till ett webbinarie där vi informerar mer om vad prioriteringen innebär, hur demokratisk delaktighet ser ut hos unga i Sverige och hur ni kan börja arbeta med ungas delaktighet inom er egen verksamhet.

10 juni kl. 10.00 – 12.00.

Anmäl dig senast den 8 juni 2021. Medverkan är kostnadsfri.

Läs mer och anmäl dig på MUCF:s webbplats.

10 juni: Webbinarium – Så kan du öka ungas delaktighet genom Erasmus+