Webbaserat kunskapsstöd  

Nu erbjuder MUCF webbaserat kunskapsstöd för dig som är verksam inom det civila samhället

Tycker du att det är krångligt att förstå det offentliga regelverket om hur man startar och driver en ideell förening? Eller hur olika organisationsformer fungerar och vad som gäller för statliga bidrag?

Vi vet att det finns många frågor och därför har vi samlat information på vår webbplats till dig som vill veta mer om det civila samhället, föreningsverksamhet och hur olika regelverk fungerar. Det handlar om föreningsteknik, bidrag att söka, regler och tillstånd, verktyg för samverkan och mycket mer.

MUCF hoppas att kunskapen ska kunna ge stöd och vägledning till dig och din verksamhet.

https://www.mucf.se/kunskapsstod-till-det-civila-samhallet