WeAct Sweden – Yoga För Alla

Yoga och större medvetenhet om hälsa kan dels främja kvinnors hälsa rent konkret via yoga
och avslappningsövningar men också via ökad kunskap om hur man kan ta hand om sig själv
via kost och livsstil. Forskning har visat att yoga kan ge förbättrad allmänhälsa och bidra
till bättre sömn och studier visar att yoga kan avhjälpa fysisk smärta som ryggont. Aktiviteten
ger också kvinnorna en introduktion till olika typer av yoga och kan göra det enklare för dem
att vara aktiva i föreningslivet.

Deltagarna får i 2 timmar under 8 tillfällen lära sig:
– Vad är yoga? Introduktion till yoga och mindfulness.
– Andningen och din hälsa – föreläsning och andningsövningar.
– Kost och livsstil – Hur påverkas du av vad du äter?
– Mental hälsa – Stress och stresshantering samt självmedkänsla.
– Kvinnohälsa – Hormoners påverkan på ditt mående.
– Avslappning och yogaövningar för bättre sömn.
– Sång och glädje som verktyg för att uttrycka dig själv.
– Stärka kroppen – stärka hälsan – yoga för smärta i kroppen.

 

 

 

 

 

 

Deltagarnas reflektioner
Allmän uppfattning från anordnare att deltagarna har känt sig trygga. Det har funnits en Frihet att göra det man vill i klassen. Efter tillfällena har deltagarna känt sig lugnare och slappnat av mer.
En del deltagare har i sina nya liv i Sverige känt sig stressade och haft erfarenhet av terapi. Men i aktiviteten upplevt ett ökat välbefinnande. Många gör yoga hemma och även tillsammans med barnen.
Många uttryckte önskan om att fortsätta med yogan. Föreningen har bara på dagtid nu, men vill köra kvällstid så att de som var med kan komma även på dessa pass.


WeAct Sweden
är en fristående, partipolitisk och religiöst obunden förening. Målet med
föreningen är att göra humanitära insatser för människor i nöd, både nationellt och
internationellt. Våra värderingar bygger på alla människors lika värde.