Vi söker fler föreningar till NAD i förening

Under ca 4 år har Nätverk-Aktivitet-Delaktighet, NAD funnits som en resurs för idéburen sektor i Malmö. Vår samordnare, Micke har under dessa år svarat för för utveckling av NAD i Malmö.
NAD har verkat med dessa syften och verksamheter:

  • Utveckla nya metoder för hur idéburen och offentlig sektor kan samverka inom ramen för en nyanländ persons etableringsplan
  • Tillsammans med samordnare på Arbetsförmedlingen matchat nyanlända personer till aktiviteter i idéburen sektor/föreningslivet
  • Stödja föreningar i arbetet med nyanlända personer (t.ex. ge tips om pengar till projekt, diskutera projektidé)
  • Skapa utrymme för kompetenshöjande insatser för föreningar (t.ex. information om Partnerskap Skåne-plattformen, medlemsvård)
  • Informerat nyanlända personer om idéburen sektors/föreningslivets funktion i det svenska samhället (t.ex. i SFI-klasser)

Nu fortsätter vi det femte året med att få fler idéburna aktörer i Malmö som vill att omfattas av NAD i förening, vilket innebär;

  • NAD i förening är till för alla föreningar och idéburna organisationer som vill i Malmö
  • Alla som vill synliggöra NAD i förening på hemsidor och sociala medier får göra det
  • Samarbetsorganisation och studieförbund kan synliggöra NAD i förening på fler sätt
  • Samarbetsorganisation och studieförbund som vill bjuda in till informationsmöte om NAD i förening, gör det i samarbete med NAD samordnaren
  • De föreningar eller organisationer som vill genomföra en NAD aktivitet kontaktar NAD samordnaren, som kan bli en överenskommelse och en aktivitetsbeskrivning

Vid frågor, ta kontakt med NAD samordnaren i Malmö:
Mikael Johansson
nad@malmoideella.se
0729-99 83 77

http://natverket.org/verksamhet/partnerskap-skane/nad-bloggen/