Vi lär oss mer om GDPR

Vi har skapat en öppen facebook grupp.
https://www.facebook.com/groups/2318015221758341/about/

Malmö föreningar och ideella organisationer, lär av varandra mer om GDPR. Vi delar kunskap och tips mellan varandra. En del nationella förbund har många goda tips och synpunkter. En del föreningar tillhör inget nationellt förbund och kan här finna mer kunskap.