Verktygslåda för att stötta sociala innovatörer

Verktygslåda för att stötta sociala innovatörer
Nu lanseras en verktygslåda för innovationsfrämjare som vill bli bättre på att identifiera, attrahera och stötta sociala innovatörer. Med social innovation menas nytänkande lösningar på aktuella samhällsutmaningar och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Verktygslådan är framtagen i projektet The Joint Way som finansieras av VINNOVA och ledsa av Ideon Innovation, i samarbete med Movexum, Bizmaker, VentureLab, WSP, Jämställd Utveckling Skåne och innovationsforskaren Malin Lindberg.

Verktygslådan finns fritt tillgänglig på www.thejointway.se