Välkommen till Skåne

Välkommen till Skåne är ett initiativ som Länsstyrelsen Skåne är huvudman för och innebär att nyanlända på sitt modersmål får information på plats om

 • Bibliotek
 • Museum
 • Föreningsliv
 • Näringsliv och arbetsmarknad
 • Fysisk aktivitet

NAD Malmö har arrangerat fyra Välkommen till Skåne. Nedanstående verksamheter har presenterat sig för ca 80 deltagare

 • Malmö FBC
 • Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation
 • Winnet Malmö
 • Somaliska Paraplyorganisationen i Skåne
 • Seveds FK
 • ABF
 • Somali Business & Informationcentre