Välkommen till Plattform Malmö på öppet hus den 13 okt

Vi slår upp dörrarna till våra olika verksamheter på Enheten för stöd och utveckling i Sociala resursförvaltningen, Malmö stad. Varm välkommen till oss för att bli inspirerad, nätverka och framförallt, få en en bättre inblick i hur vi jobbar för att stödja barn samt unga och vuxna Malmöbor.
Mer information och anmälningsmöjlighet efter sommaren.

Boka in den 13 oktober
Tid: 09.00-15.00
Plats: Djäknegatan 16