Välkommen till Frivilligveckan 2021

Varannan svensk engagerar sig ideellt, och engagemanget är en grundbult i vår demokrati och välfärd. Under pandemin har det ideella engagemanget både satts på prov och samtidigt varit viktigare än någonsin. 

Framtidens volontär

6 december 08.30-09.30 (via Zoom) 

Under detta seminarium gör vi en trendspaning kring det ideella engagemanget och hur framtidens volontär ser ut. Vi lyfter i vår panel fram volontärens roll i kris, välfärd och i ett digitaliserat samhälle. Vad har det ideella engagemanget för roll i framtida utmaningar? Hur kan vi främja engagemanget under nya förutsättningar? Hur värnar vi frivilligheten i ett framtidsscenario där idéburna organisationer i högre utsträckning har ansvar för vård och omsorg? Vi diskuterar även hur utvecklingen av artificiell intelligens kan komma att påverka det ideella engagemanget och volontärens roll.

Läs mer och anmäl dig här https://socialforum.us4.list-manage.com/track/click?u=faaf7b48f0a57d0c77e7c53af&id=ef4e3d4244&e=a791557c0b

Denna nyhet kommer från Volontärbyrån