Våga tänka annorlunda

Sten K Johnsons Stiftelse delar varje år ut stipendier till individer, organisationer och företag som har visioner och handlingskraft för att utveckla projekt inom utbildning, bildning, medicin, teknik, entreprenörskap, litteratur och musik. Inom området entreprenörskap prioriteras projekt som är gränsöverskridande, det vill säga omfattar flera olika discipliner. Stipendier kan bland annat sökas för startups och andra projekt i tidiga faser.

Missa inte chansen att söka! Ansökningsperioden för 2022 är 20 januari – 17 februari.

Läs mer här Sten K Johnsons Stiftelse