Utvecklingsmedel mot våld

Kommuner, myndigheter och ideella organisationer i Skåne kan nu söka
utvecklingsmedel från Länsstyrelsen Skåne till förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor.

Syftet med utvecklingsmedlen är att motverka och bekämpa bland annat mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Informationsträff kommer hållas i Malmö den 27 februari klockan 13-15. Sista dag att ansöka för medel är den 14 april 2020.

Mer info hittas här.