Utvecklingsmedel mot våld

Kommuner, myndigheter och ideella organisationer i Skåne kan nu söka utvecklingsmedel för 2020 till förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor.

Länsstyrelsen bjuder in kommuner, myndigheter och ideella organisationer i Skåne att söka utvecklingsmedel till förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor.

Ansökan ska vara inkommen till Länsstyrelsen senast den 14 april 2020.

https://www.lansstyrelsen.se/skane/samhalle/social-hallbarhet/mans-vald-mot-kvinnor/utvecklingsmedel-mot-vald.html