Utlysning av TIA-medel

Vill er verksamhet vara en del i stödet till personer som är asylsökande? Då kan ni söka Länsstyrelsens medel för Tidiga Insatser för Asylsökande, som är till för att motverka passivisering under asyltiden, att underlätta målgruppens kontakter med den svenska arbetsmarknaden och att främja en framtida etablering för den som beviljas uppehållstillstånd.

Medel 2021 och kriterier
Länsstyrelsen i Skåne län öppnar nu upp årets andra utlysningsperiod som pågår mellan 30:e augusti och 23:e september och det finns 4 589 000 kronor att ansöka om.
Verksamheten som söker måste vara antingen en ideell förening, kommun och kommunalförbund, eller trossamfund.

Verksamheter som beviljas medel ska främja:

  1. kunskaper i svenska språket
  2. kunskaper om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden, eller
  3. hälsa

Insatserna ska genomföras under 2021 och 2022.

Dokument kring utlysningen:

Vill ni ha stöd i er process, kan ni kontakta Partnerskap Skånes TIA-samordnare Afzal Sangin: afzal@malmoideella.se eller 0700-19 06 95.