Utbildning och utveckling är betydelsefullt

Malmö Ideella är remissinstans gällande förslag till förändringar i Föreningsstöd 2022 från Malmö stad fritidsförvaltningen.

Vi har samlat in kunskap från medlemsorganisationer och intresserade. Våra representanter i “bidragsgruppen” med Malmö stad är Katya Skog från Spelens hus och Thomas Troedsson från Malmö Squash.

Följande har organisationer medverkat vid seminarium eller enkät:
Albanska Föreningars Union, Malmö Tigers Wrestling, Hyllie IK, RSMH Skåne, Mesopotamia Kulturförening, Malmö cirkusskola, Furuboda folkhögskola, IM, FUB Malmö, SeniorNet Malmö, Växtvärket Ideell förening, Friluftsfrämjandet Malmö, Limhamns Bordtennisklubb, GAK Enighet, Malmö Ridklubb, Malmö Squash, Oxie scoutkår, IKF Malmö, Svenska Uppfinnareföreningen Syd, Allas Lika Värde Föreningen, SPF Seniorerna Jägersro, Kvarnby IK, Heleneholms IF, Spelens hus, Simklubben RAN, Energy Squares, Fair Play Tennisklubb, Tornfalkens scoutkår, GK Motus-Salto, Södra Skånes Scoutdistrikt och RF-SISU Skåne.

Se vårt remissvar nedan, som innehåller;

  • Malmö Ideella föreslår att förvaltningen inleder en process med företrädarorganisationerna kring hur ett modernt utvecklings- och utbildningsbidrag kan tas fram till 2022.
  • Malmö Ideella ser positivt på att Malmö stad genom fritidsnämnden stödjer civilsamhället med bidrag för anställda kopplat till stöd via Arbetsförmedlingen.
  • Malmö Ideella föreslår att Malmö stad ger stöd till föreningens verksamhet oavsett var medlem är bosatt i Sverige.
  • Malmö Ideella föreslår att vi gemensamt skapar underlag för vidare kunskap i bidrag för lokal.

Malmö Ideella uppmärksammar även vad som analyseras nationellt kring demokrativillkor och integritet. Sverige har nationellt analyserat frågor om personuppgiftsbehandling och sekretess i ärenden om stöd till det civila samhället, inklusive trossamfunden.