Utbildning i Barnkonventionen

Utbildning i Barnkonventionen för föreningen.
Välj dag- eller kvällstid.
10 december kl 13-16 eller kl 18.00-21.00
Plats Nobelvägen 21, Malmö

Hur levandegör vi Barnkonventionen i föreningslivet?

Till vår hjälp har vi Johanna Wester, utbildare i barns rättigheter för Svenska FN-förbundet och tidigare informatör för UNICEF, kommunikatör på ECPAT och kursledare på Amnestyakademin.

Anmäl dig på malmo.se/foreningsutbildning