Upptäck Naturen i Sverige

Syfte med aktiviteten
– Ökad kunskap om allemansrätten, rättigheter och skyldigheter när du vistas i skog och natur, men även i närnatur som parker och liknande. Information om var och hur, hur positivt, lustfyllt och hälsobefrämjande det är. Och därutöver ett ”billigt nöje”. Vi vill inspirera till hur den enskilda personen – familjen får tillgång till detta, men också ge dem kunskap om HUR naturen måste bemötas – vårdas, vad man får göra och inte göra: grillning, nedskräpning, var får man vara och inte, etc. och m.m.
– Många gånger är det kvinnorna som tar ett stort ansvar för hemmet, och också blir den av de vuxna i familjen som riskerar att isoleras mer än männen. Här finns en god möjlighet för kvinnorna att komma ut, se möjligheten att vara ute, få nya infallsvinklar och få nya kontakter. Men det är också kvinnorna som tar ett huvudansvar för barnen och deras uppfostran, deras kunskap om samhället, varför denna målgrupp, kvinnorna, kan vara en viktig ingång till den unga generationens sätt att hantera natur och miljö.

 

 

 

 

 

Studiefrämjandet och Friluftsfrämjandet
Studiefrämjandet är ett av tio studieförbund i Sverige, och vi har ett speciellt fokus på Natur, Miljö och Kultur. I Malmö har vi därutöver, sedan många år, ett stort fokus på integration och mångfald. Denna erfarenhet och kunskap har sedan 2015 även kanaliserats mot verksamhet med nyanlända – asylsökande.
Friluftsfrämjandet är Sveriges största friluftsorganisation med ca 95 000 medlemmar. Våra tusentals ideella ledare guidar varje år barn och vuxna ut på små och stora äventyr. Våra hjärtefrågor är att värna om att få fler att njuta av friluftslivet på ett hållbart sätt och vi jobbar för att ge bra förutsättningar för friluftsliv, nu och framåt.

Deltagarnas reflektioner
Överlag mycket nöjda deltagare som uppskattar att ha fått uppleva nya platser och den vackra naturen. Avslutningen genomfördes på Bulltofta rekreationsområde som har mycket aktiviteter för barn och vuxna. Ingen av deltagarna hade varit där, men de ska fortsätta komma dit.
Deltagarna har haft roligt och tyckt det har varit intressant.
Gruppen har haft en bra sammanhållning.