Uppdaterad Bli medlem-broschyr

Nu finns en uppdaterad version av Bli medlem-broschyren med sju olika språk. Den är ett av många viktiga verktyg för att locka fler medlemmar till er förening.

Föreningsrepresentanter kan lämna broschyren tillsammans med föreningens information till personer som är intresserade av att bli medlem i föreningen

Broschyren innehåller bl.a. information om:
– innebörden av ordet ideell
– vikten av föräldrars delaktighet i aktiviteterna
– motiverande ledare och tränare
– att du som medlem är med och bestämmer

Bli medlem går att beställa på blimedlem@exakta.se

Den finns också att ladda ner på denna sida, där även varje språk för sig går att ladda ner.

#BliMedlemiFörening