Ung i sommar eller praktikant

Vad innebär Ung i sommar?
Ung i sommar drivs utifrån Malmö stads övergripande mål att öka sysselsättningen och ge Malmös ungdomar tillgång till en meningsfull fritid.

  • Malmö stad står för ungdomarnas praktikersättning och olycksfallsförsäkring.
  • Praktikplatsen står för ett engagerat handledarskap och skapar förutsättningar för trivsel, trygghet och säkerhet.

Vi vill ta emot praktikanter sommaren 2020 – hur gör vi?
Ni kan anmäla ert intresse via länken https://malmo.se/Service/Om-Malmo-stad/Jobb-och-praktik/Praktik-Malmo/For-dig-som-arbetsgivare/Ta-emot-en-sommarpraktikant-som-ar-16-19-ar/Intresseanmalan.html
Malmö stad är tacksamma för om er förening har möjlighet att ta emot en eller flera praktikanter i sommar!

Fyll i önskat antal praktikanter per period, vem som kommer att vara handledare på er arbetsplats med mera. Ung i sommar kommer därefter att kontakta er och stämma av ert praktikupplägg. När allt är godkänt skickas ett inlogg till handledarens e-postadress.

Frågor?
Fridolina Hulthé fridolina.hulthen@malmo.se eller 0729-87 13 99
Bengt-Ivar Thomasson bengt-ivar.thomasson@malmo.se eller 0709-63 63 51