Tillsammans vill vi skapa större hållbarhet i staden 

Malmöandan – handlar om samverkan mellan hela den idéburna sektorn i Malmö och Malmö stad.
Överenskommelsen antogs den 14 juni 2017 och beskriver övergripande vision, värderingar och strategi för samverkan. Visionen är en mer jämlik, öppen och demokratisk stad. Vi lär av varandra, och vill förändra tillsammans. Vad vi vill förändra och hur vi gör det beskrivs i denna samarbetsplan.

Kommunstyrelsen i Malmö stad beslutade om samarbetsplanen den 13 juni 2018. I korthet innebär det att idéburen sektor nu får resurser att sätta igång arbetet med att förverkliga samarbetsplanen under 2018 och 2019. Arbetet är tänkt att i första perioden fortgå till 2022.

Läs mer på www.malmoandan.se

Nu finns grundläggande förutsättningar att utveckla samverkan tillsammans. Vi öppnar upp med hållbara ambitioner och nästa steg är de fem prioriterade samhällsutmaningar att samverka kring.

  • Ungas hälsa och livsstil
  • Jämlik fritid och kultur
  • Stadsliv, allmänna platser och lokaler
  • Delaktighet, Trygghet, Demokrati
  • Nya vägar till arbete och aktivitet

Nu påbörjar vi rekrytering av samordnartjänst, annons publiceras bland annat här..

Föreningar och organisationer som vill engagera sig mer i Malmöandans prioriterade samhällsutmaningar kan göra det. Vi återkommer med mer information, när vi har ett stormöte.

Save the Date tisdagen den 21 augusti kl 17.00-18.30.
Vi kommer att sluta i god tid, så alla hinner till Malmedalens kvällsprogram.

Skriv in den 21 augusti kl 17.00 i din almanacka!