Tillsammans för ett helt Malmö

Uppstart: Effektivare insatser mot segregation genom sektorsövergripande arbetssätt, planering och lärande.
18 oktober 14.30-18.00 på Lindängen

Malmö är engagemang. Det sjuder av aktivitet för att fler ska få bättre chanser att nå sina mål. Trots alla goda initiativ så är Malmö på många sätt en delad stad. Samverkan över sektorsgränser lyfts ofta fram som en viktig del för att få mer effektiva insatser. Genom Delegationen mot segregation stöder regeringen kommuner och föreningar att utveckla sina strukturer för just detta; sektorsövergripande arbetssätt, lärande och metodutveckling. Under hösten bedriver Malmö stad och flera föreningar en förstudie. Kommunens arbete ska leda fram till en handlingsplan. Som en uppstart på detta arbete arrangeras denna lärträff. Exempel på frågor vi kommer att arbete med under eftermiddagen:

• Vad behövs för att de sektorsövergripande initiativen vi driver ska ge mer utväxling?
• Vilka frågor behöver vi egentligen ställa oss för att vårt gemensamma arbete mot segregation och för jämlikhet i Malmö ska göra mer skillnad?
• Vilka behov ser vi för bättre former för samarbete, lärande och metodutveckling när det handlar om att motverka segregation?
• Vilka konkreta exempel på när sektorsövergripande arbete leder till mer effektiva insatser på lokal, stadsområdes nivå och övergripande nivå kan vi bygga vidare på?

Utrymme ges också åt att bidra till de frågor och förstudier som föreningarna genomför under hösten. Så, syftet med eftermiddagen är att dela lärdomar, dra slutsatser tillsamman och börja samverkan kring att ta fram en handlingsplan.

Anmälan här https://simplesignup.se/event/139121

Inbjudan hittar du här inbjudan 18 okt