Tidiga insatser för asylsökande

Inför 2019 har Länsstyrelsen Skåne valt att ha två olika utlysningsmodeller. En ny modell för mindre ansökningar och en modell för våra ordinarie utlysningar (vår och höst).

Syftet med att införa ett nytt ansökningsförfarande med maxbelopp 35 000 kronor, är att ge ökad flexibilitet och möjliggöra insatser under en kortare tid. Denna modell har ett förenklat ansökningsförfarande, ansökningar handläggs löpande under året.

Ordinarie utlysning av statsbidrag till verksamhet för asylsökande:
Period 1: 15/2-20/3
Period 2: 20/8-20/9

Mindre ansökningar på belopp upp till 35 000 kronor, februari-oktober 2019. Ansökningar handläggs löpande under året. Insatsen ska ske under 2019.

Ansökningshandlingar och kontaktinformation hittar du på
länsstyrelsens webbsida.