Tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelsen Skåne fördelar statsbidrag till verksamhet för asylsökande. Syftet med statsbidraget är att motverka passivisering under asyltiden, att underlätta kontakten med den svenska arbetsmarknaden och att främja en framtida etablering för dem som beviljas uppehållstillstånd.

Länsstyrelsen Skåne har 7 053 000 kronor i statsbidrag att fördela 2020.
Aktuell utlysningsperiod är 7 februari – 26 mars.

Beslut meddelas sökande senast den 31 maj. Observera att det endast blir en utlysning av statsbidrag till verksamhet för asylsökande under 2020.
Medel kan sökas för verksamhet som löper om max 2 år.

Viktiga prioriteringsgrunder vid bedömning av ansökningar är:

  • samverkan mellan organisationer
  • att insatserna är välgrundade i målgruppens behov
  • att målgruppens delaktighet har beaktats i planering av insatser

Den 24:e februari anordnar TIA-samordningen i Malmö en Tematräff med workshop och information för de som är intresserade av denna utlysning. Anmälan till träffen görs via denna länk

För frågor kring träffen, kontakta: 
Mikael Johansson, mikael@malmoideella.se 0729-99 83 77

För frågor kring utlysningen, kontakta:
Mats Brandström, mats.brandstrom@lansstyrelsen.se 010-224 13 98