Tematräff om situationen för svenska afghaner

Torsdagen den 30 september kommer samordningen för Tidiga Insatser för Asylsökande i Skåne, inom ramen för Partnerskap Skåne, ha en tematräff kring situationen i Afghanistan, med 2 olika pass:

Pass 1 – kl. 10-12: kort föreläsning och frågestund om de asylrättsliga problem som många afghaner i Sverige nu ställs inför – Samråd Skåne

Pass 2 – kl. 13-15: om krisstöd och hur verksamheter kan stötta deltagare, volontärer och personal – Rädda Barnen Region Syd Kommer också att finnas möjlighet att utbyta erfarenheter. Tematräffen riktar sig till dig som möter personer som påverkas av det rådande läget i Afghanistan. Under tematräffen kan du få svar på era frågor och funderingar.

Anmäl dig här Tematräff om situationen för svenska afghaner (google.com)

För frågor om Tidiga Insatser i Malmö kontakta Afzal Sangin afzal@malmoideella.se