Ta emot sommarpraktikant som är 16–19 år

Ung i sommar drivs utifrån Malmö stads övergripande mål att öka sysselsättningen och ge Malmös ungdomar tillgång till en meningsfull fritid.

  • Malmö stad står för ungdomarnas praktikersättning och olycksfallsförsäkring.
  • Praktikplatsen står för ett engagerat handledarskap och skapar förutsättningar för trivsel, trygghet och säkerhet.

Ansök om att ta emot praktikanter

För förening som vill anmäla intresse för första gången: https://malmo.se/Service/Om-Malmo-stad/Praktik-for-unga-och-vuxna/For-dig-som-arbetsgivare/Ta-emot-en-sommarpraktikant-som-ar-16-19-ar/Intresseanmalan.html

För förening som varit med i Ung i sommar tidigare: https://malmo.se/Service/Om-Malmo-stad/Praktik-for-unga-och-vuxna/For-dig-som-arbetsgivare/Ta-emot-en-sommarpraktikant-som-ar-16-19-ar/Overenskommelse-for-arbetsplatser-2021.html

Praktikperioder

Praktikperiod 1: 14 juni – 9 juli
Praktikperiod 2: 12 juli – 6 augusti

Läs mer här https://malmo.se/Service/Om-Malmo-stad/Praktik-for-unga-och-vuxna/For-dig-som-arbetsgivare/Ta-emot-en-sommarpraktikant-som-ar-16-19-ar.html