Ta emot en sommarpraktikant

Ung i Sommar drivs utifrån Malmö stads övergripande mål att öka sysselsättningen och ge Malmös ungdomar tillgång till en meningsfull fritid.

Är er verksamhet intresserad av att ta emot en sommarpraktikant som är 16–19 år?
Eller har du tips om föreningar som kan vara intresserade?

Maila ungisommar@malmo.se eller gör en intresseanmälan

Mer information finns här: www.malmo.se