Styrelsen föreslår ändringar till föreningens stadgar

Årsmötet blir den 23 april, då beslutas om ändringsförslaget

I stora drag – ändringar i stadgarna
Malmö Ideella samlar och stärker ett aktivt civilsamhälle för ett hållbart Malmö 
Styrelsen föreslår fast antal av 8 ledamöter och att styrelsen utser vice ordförande
Styrelsen föreslår att revisorer och valberedare väljs växelvis på två år
Språket föreslås ändras till medlemsorganisation
Styrelsen föreslås utse firmatecknare