NAD bidrar till förbättrad integration

– Personer med olika bakgrund behöver träffa varandra, skapa kontakter och bygga relationer, Sayaka Osanami Törngren; forskare vid Malmö Universitet. 

I Mötesplats Social Innovations reportage-serie ”Forskning i samverkan som förändra Skåne” berättar Sayaka Osanami Törngren om sin forskning i NIEM, som Nätverk-Aktivitet-Delaktighet, NAD, bidragit till. NIEM står för The National Integration Evaluation Mechanism (NIEM) och Sverige är ett av fjorton europeiska länder som deltar i det EU-finansierade forskningsprojektet.

Projektet ska bl.a. ta fram nya rekommendationer för skånska aktörer som arbetar med nyanlända och nya svenskar.

I intervjun berättar Sayaka Osanami Törngren vidare om:
– att den sociala aspekten behöver tas med i integrationsarbetet 
– att föreningslivet är viktigt, eftersom det ger en plattform där det går att skapa nya möjligheter.

Tillsammans med Nätverket Idéburen sektor Skåne arbetar Sayaka med att förstå utmaningarna med integration och vad civilsamhället kan bidra med för att förbättra integrationen av personer som beviljats internationellt skydd. 
Henrik Nilsson, verksamhetsledare för NAD intervjuas och säger bl.a.:
– Vi som arbetar med nyanlända och de svagaste grupperna i samhället behöver arbeta både innanför och utanför systemet. Därför söker vi alltid olika sätt att arbeta i partnerskap.

NAD är en delverksamhet i Partnerskap Skåne.