Stödprogram för kultur- och samhällsaktiviteter

Nordisk kulturkontakt stöder kultur- och konstprojekt som bidrar till utveckling på fältet och som har en stark nordisk dimension.

Det gemensamma för alla projekt som stöds är att de har en stark nordisk koppling och utvecklar kulturvärlden. Det finns stödprogram för barn, ungdomar och vuxna. Här kan du läsa mer om de olika programmen och hitta ett som passar dig och dina förutsättningar. Vi ser fram emot din ansökan!

Läs mer här https://www.nordiskkulturkontakt.org/sv/stod/om-stodprogrammen/