Stöd till föreningar

Internationella bauorden

Bauorden söker tips på Malmö föreningar som är i behov av stöd.
Vår säsong börjar i februari och slutar i oktober.

Jag heter Jenny Elster och jobbar på en förening i Tyskland som anordnar byggläger runt om i Europa. Bygglägren är ämnade att hjälpa ideella organisationer, som saknar medel att utföra byggnationer och renoveringar på egen hand.

Våra byggläger går till så att vi skickar ett gäng unga flitiga människor, huvudsakligen från Tyskland, som hjälper till att renovera och bygga i två veckor – gratis. Föreningen står för kost och logi och byggmaterial och organiserar dessutom någon som leder arbetet professionellt. Förutom att våra volontärer brukar utföra ett gott arbete får vi också ofta höra att de bidrar med en massa ny energi, vilket kan vara nog så välkommet! Mer information finns det här.

Är ni intresserade av att ordna ett byggläger
Skicka ett mejl till Jenny Elster på elster@bauorden.de  Beskriv projektet och organisationen och berätta vilka jobb som behöver bli utförda. Skicka gärna med broschyrer, nyhetsartiklar och foton. Berätta om era mål och syften. Om vi tror att ett samarbete skulle komma i fråga skickar vi mer info och ett frågeformulär som förberedelse för lägret.

Internationaler Bauorden http://bauorden.eu/