Stöd för att främja en aktiv fritid

Nu är sommaren här och restriktionerna för pandemin börjar smått att lätta. Folkhälsomyndigheten har slagit fast att all rörelse räknas och fritidssverige kan nu se fram emot en omstart av sina verksamheter och bidra till att få fler i rörelse.

Jobbar du med kultur- och fritidsfrågor? Här är ett nytt stöd med inspiration, tips och goda exempel för att göra det möjligt för fler att delta i aktiviteter som ni planerar.

Denna nyhet kommer från 
Myndigheten för delaktighet är en kunskapsmyndighet som arbetar inom funktionshindersområdet. Myndigheten arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället

Läs mer här Stöd för att främja en aktiv fritid – MFD