Stipendier till föreningar för ledarutbildning

Föreningar i Malmö kan nu söka – Stiftelsen Inga och Arne Lundbergs minnesfond

Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendier till föreningar i Malmö för ledarutbildning inom ideell ungdomsverksamhet. Förra året fick tre Malmöföreningar stipendiet på 10.000 vardera. Ansökan skickas in innan den 31 oktober, för utdelning under november månad.

Ladda ner ansökningsblankett nedan, fyll i och skicka in till
Stiftelsen Inga och Arne Lundbergs minnesfond
c/o Swedbank AB Stiftelsetjänster
404 80 Göteborg.