Stiftelsen Inga och Arne Lundbergs minnesfond

Föreningar i Malmö kan nu söka. 

Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendier till föreningar i Malmö för ledarutbildning inom ideell ungdomsverksamhet.

Ansökan skickas in, mellan 1 september till och med 31 oktober, för utdelning under november månad.

Ladda ner ansökningsblankett nedan, fyll i och skicka in till
Stiftelsen Inga och Arne Lundbergs minnesfond
c/o Swedbank AB
Stiftelsetjänster
404 80 Göteborg.