Statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder

Kammarkollegiet informerar
Påverkas din organisation, ditt trossamfund eller ideella förening av rädsla för våld, hot eller trakasserier? Ta reda på om ni kan få statsbidrag för att höja säkerheten i lokalen där ni bedriver verksamheten

Se mer på hemsidan där all samlad information kring bidraget finns, såsom villkor och ansökningsblankett. Kolla in nästa säkerhetsutbildning i Helsingborg inom kort. 
Länk till hemsida: www.kammarkollegiet.se/sakerhetshojande


Kammarkollegiet har också tagit fram en informationsfilm på både svenska och engelska.  

Länk till film på svenska: https://www.youtube.com/watch?v=rI7suhPWEtM

Länk till film på engelska: https://www.youtube.com/watch?v=jlel6nAUzFM