Stärka och utveckla demokratin i Sverige

Kommittén Demokratin 100 år vill med deklarationen samla och engagera de krafter som vill delta i ett demokratistärkande arbete. Aktörer såsom myndigheter, regioner, kommuner, civilsamhällesorganisationer, akademin, företag m.fl. som vill bidra till att stärka och utveckla demokratin i Sverige är välkomna att skicka in en ansökan.

Fyll i nedanstående formulär om du representerar en aktör som vill delta. Kommittén återkommer inom kort om ert deltagande. https://vardemokrati.se/skriv-under/


Den officiella hemsidan för demokrati 100 år är Hem | Vår demokrati (vardemokrati.se). Här kan man läsa om vem som undertecknat deklarationen för stark demokrati.

På denna länk https://youtu.be/4NYRmtrDy38 kan man se när det hela invigdes den 10 juni 2020