Ställ motion till Malmö Ideella´s årsmöte

Det är medlemsorganisationer som kan motionera till årsmötet. Har du något som du vill ska bli en motion (förslag till förändring), lyft förslag till motionen till Din styrelse.

Motioner till årsmötet ska ställas till Malmö Ideella´s styrelse senast den 31 januari enligt stadgarna.

Malmö Ideella´s styrelse kommer därefter att skriva ett förslag till beslut i de frågor som motionerna berör. Motioner och förslag, tillsammans med dagordningen, kommer att skickas ut till medlemsföreningar i god tid före årsmötet.

Malmö Ideella kallar till årsmöte som är den 14 april 2021.