Språkcafé som social mötesplats

Ta del av senaste nyhetsbrevet från NAD & TIA samordnarna
https://mailchi.mp/a6472943df61/tia-nyhetsbrev-oktober-2020-5528872?e=c2201fbd57


Läs om
Arena Etablering om Språkcafé som social mötesplats och arena för språkträning 

9 september 13.00-14.30 Digitalt 

Medverkar gör Gunilla Jansson, professor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet, som bedrivit forskning kring språkcaféer som drivs av aktörer inom civilsamhället och deras roll för vuxna nyanländas språkliga integration. Vi kommer även att få ta del av skånska erfarenheter av att bedriva Språkcafé som form för språkträning och social interaktion.
Anmäl via evenemanget i Länsstyrelsen Skånes kalender