Sportskola

Deltagarna har deltagit i en studiecirkel på svenska om hälsa och föreningsliv samt utövat fysisk aktivitet i form av att prova på olika idrotter hos idrottsföreningar så som Friskis & Svettis Malmö, Malmö Floorball Club och KFUM Malmö (kampsport). Syftet med skolan har varit att träna på svenska språket, lära sig om hälsa och om föreningslivet i Sverige men också att hitta en personlig väg in i idrotten och föreningslivet, deltagarna har erbjudits matchning med föreningar och aktiviteter som passar behov och intresse.  

Överlag mycket nöjda deltagare. De har känt sig uppskattade av lärgruppsledaren som har lotsat dem genom allt på ett fantastiskt sätt.