Första utlysning av TIA-medel 2019!

Driver din organisation verksamhet som riktar sig till personer som är asylsökande?
Funderar ni på att starta upp?

Nu finns det möjlighet att söka bidrag för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande. Mer information om ansökningar 2019 kommer.


Vem kan söka? 

Bidraget kan sökas av ideella föreningar, trossamfund och kommuner eller kommunalförbund. Medel beviljas för verksamhet som bedrivs under 2018 och 2019 och som riktar sig till personer över 18 år som är:

  • asylsökande boende på Migrationsverkets boenden
  • asylsökande med eget boende
  • personer med uppehållstillstånd som bor kvar på Migrationsverkets boenden i väntan på kommunplacering.


Ansökningstider

Utlysningen öppnar 15 februari 2019
Sista ansökningsdag 20 mars 2019

Mer information om tidiga insatser, utlysningen och ansökan hittar ni på Länsstyrelsens hemsida!


Frågor?

Kontakta gärna TIA-samordnare i Malmö Natasha Wrang, natasha@malmoideella.se 0763-23 33 40