Utlysning av TIA-medel 2020

Nästa utlysningsperiod kommer under våren 2020.

Frågor?

Kontakta gärna TIA-samordnare i Malmö Mikael Johansson, mikael@malmoideella.se 0729-99 83 77