Årets andra utlysning av TIA-medel!

Driver din organisation verksamhet som riktar sig till personer som är asylsökande?
Funderar ni på att starta upp?

Nu finns det möjlighet att söka bidrag för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande. I Skåne finns det ca 6 miljoner kronor att söka för insatser som främjar hälsa, kunskaper i svenska och kunskap om det svenska samhället och arbetsmarknaden.
I sommarens utlysning prioriterar Länsstyrelsen Skåne följande bedömningsgrunder:

  • Samverkan mellan två eller flera organisationer (gärna mellan kommuner och idéburna organisationer)
  • Kunskaps- och behovsbaserade insatser som främjar hälsa, svenskkunskaper, samhällsförståelse och sociala nätverk.
  • Målgruppens delaktighet och inflytande i planering och genomförande av verksamhet.


Vem kan söka? 

Bidraget kan sökas av ideella föreningar, trossamfund och kommuner eller kommunalförbund. Medel beviljas för verksamhet som bedrivs under 2018 och 2019 och som riktar sig till personer över 18 år som är:

  • asylsökande boende på Migrationsverkets boenden
  • asylsökande med eget boende
  • personer med uppehållstillstånd som bor kvar på Migrationsverkets boenden i väntan på kommunplacering.


Ansökningstider

Utlysningen öppnar 15 maj 2018
Sista ansökningsdag 17 september 2018
Ansökningarna prövas löpande.

Mer information om tidiga insatser, utlysningen och ansökan hittar ni på Länsstyrelsens hemsida!


Frågor?

Kontakta gärna TIA-samordnare i Malmö Sofie Hartnor, sofie@malmoideella.se 0763-23 33 40