TIA – Tidiga insatser asylsökande

Om TIA

Syftet med tidiga insatser är att göra väntetiden som uppstår då asylansökan prövas mer meningsfull och samtidigt skapa bättre förutsättningar för människor att etablera sig i samhället och arbetslivet. Tidiga insatser omfattar aktiviteter som riktar sig till personer som är asylsökande eller som har uppehållstillstånd men bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunplacering.

Från den 1 november 2017 arbetar Malmö Ideella med den delregionala samordningen av tidiga insatser i Malmö i samverkan med Länsstyrelsen Skåne. Samordningens övergripande mål är att verka för att verksamheternas utbud motsvarar deltagarnas behov och att de asylsökande har möjlighet att delta i de aktiviteter som erbjuds.

Läs mer om Länsstyrelsens uppdrag kring tidiga insatser för asylsökande
Ta del av Migrationsverkets senaste statistik kring asylsökande och beviljade uppehållstillstånd
Ladda ner ett infoblad om Tia


Frågor?

Kontakta TIA-samordnare Afzal via afzal@malmoideella.se eller 0700-19 06 95.