Rapporter & skrifter

Här hittar du följande skrifter som pdf:

Dags för stadgar  Dags för stadgar
Mall för stadgar Malmö Ideellas och MISOs stadgemall

Förtroendevalda i en ideell förening Förtroendevald i en ideell förening

Dags för årsmöte Dags för årsmöte

Dags för ekonomi Dags för ekonomi

Dags för anställd Dags för anställd

Föreningslivets Ordlista Föreningslivets ordlista

Kvalitet i förening Kvalitet i forening

Socialt bokslut Socialt bokslut

I rörelse I rörelse

Föreningskraft Föreningskraft

Bli medlem broschyren Bli medlem
Fler språk:
Arabiska
Bosniskakroatiskaserbiska
Franska
Persiska
Polska
Rumänska
Ryska
Spanska
Tyska

English Volunteer And Engagement Guidebook – Malmö, Autumn 2015
English Volunteer And Engagement Guidebook

Lokala partnerskap Partnerskap

Engagemang hälsa för alla – en praktisk verktygslåda Engagemang för alla – en praktisk verktygslåda