Rapporter & skrifter

Här hittar du följande skrifter som pdf:

Dags för stadgar  Dags för stadgar
Mall för stadgar Malmö Ideellas och MISOs stadgemall

Dags för årsmöte Dags för årsmöte

Dags för ekonomi Dags för ekonomi

Dags för anställd Dags för anställd

 

Föreningslivets Ordlista Föreningslivets ordlista

 

Bli medlem broschyren Bli medlem
Fler språk:
Arabiska
Bosniskakroatiskaserbiska
Franska
Persiska
Polska
Rumänska
Ryska
Spanska
Tyska

Kvalitet i förening Kvalitet i forening

Socialt bokslut Socialt bokslut

I rörelse I rörelse

Föreningskraft Föreningskraft

Lokala partnerskap Partnerskap

English Volunteer And Engagement Guidebook – Malmö, Autumn 2015
English Volunteer And Engagement Guidebook

Engagemang hälsa för alla – en praktisk verktygslåda Engagemang för alla – en praktisk verktygslåda