Överenskommelsen Malmö

Malmöandan – Överenskommelsen Malmö

Malmöandan – handlar om samverkan mellan hela den idéburna sektorn i Malmö och Malmö stad.

På initiativ från Malmö Ideella beslutade Malmö stad 2014 att sätta igång ett arbete med att nå en överenskommelse mellan staden och den idéburna sektorn, civilsamhället. Arbetet resulterade i en avsiktsförklaring och ett målriktat dokument om att arbetet skulle föras vidare. Projektet finansierades under första tiden av Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällsfrågor.

I mars 2016 beslöt kommunen att processen skulle ledas vidare av två samordnare och ett processtöd, samt en arbetsgrupp bestående av kommunrepresentanter och föreningslivet.

Överenskommelsen antogs den 14 juni 2017 och beskriver övergripande vision, värderingar och strategi för samverkan. Visionen är en mer jämlik, öppen och demokratisk stad. Vi lär av varandra, och vill förändra tillsammans. Vad vi vill förändra och hur vi gör det beskrivs i denna samarbetsplan.

Kommunstyrelsen i Malmö stad beslutade om samarbetsplanen den 13 juni 2018. I korthet innebär det att idéburen sektor nu får resurser att sätta igång arbetet med att förverkliga samarbetsplanen under 2018 och 2019. Arbetet är tänkt att i första perioden fortgå till 2022.

Läs mer på vår hemsida om Malmöandan 

Nu finns grundläggande förutsättningar att utveckla samverkan tillsammans. Vi öppnar upp med hållbara ambitioner och nästa steg är de fem prioriterade samhällsutmaningar att samverka kring.

  • Ungas hälsa och livsstil
  • Jämlik fritid och kultur
  • Stadsliv, allmänna platser och lokaler
  • Delaktighet, Trygghet, Demokrati
  • Nya vägar till arbete och aktivitet

Följ Malmöandan på facebook 

Projektledare under år 2014-2016
Mikael Johansson  mikael@malmoideella.se

Samordnare under år 2016-2018 
Lari Pitkä-Kangas  lari@malmoideella.se

Samordnare  2018 – 2019
Ulf Bingsgård  ulf.bingsgard@malmoandan.se

Samordnare 2020- 2021
Ivar Scotte   malmoandan@malmoideella.se

Samordnare 2021 – 
Verenice Bengtsson verenice.bengtsson@malmoandan.se