Föreningspool Malmö

Föreningspool Malmö är en föreningsservice i samarbete med Malmö stad.
Föreningspoolen vänder sig till Malmös ideella föreningar som är registrerade på fritidsförvaltningen eller hos någon annan förvaltning i Malmö stad. Verksamheten finns främst till för den lilla föreningen utan anställd personal och utan kostnad ges professionellt stöd och hjälp till exempel med att:

– registrera föreningen hos fritidsförvaltningen
– revidera stadgar
– få stöd som arbetsgivare
– få tips om intern och extern kommunikation
– enklare trycksaker
– navigera bland föreningsbidragen
– löneservice för föreningar som har lovverksamheter och saknar skattekonto
– skanning- och arkivservice

Hemsida
foreningspoolmalmo.se

Kontaktperson
Linda Attin info@foreningspoolmalmo.se

Föreningsutbildningar i samarbete med fritidsförvaltningen
Föreningskunskap, styrelsekunskap, föreningsekonomi och kassörskunskap. Vissa av utbildningarna är obligatoriska för att registrera sig på nivå 2 eller nivå 3 enligt fritidsnämnd.

Kontaktperson
Kristina Linde, utbildning@foreningspoolmalmo.se

www.foreningspoolmalmo.se/utbildning

 

foreningspool_logo275