Validering av Ideella i föreningslivet

intyg_logo

MIP har i samverkan med MISO, Malmö Idrottsföreningars Samorganisation, under 2003 med stöd från svenska ESF-rådet arbetat med frågan om validering och uppvärdering av det lärande som sker i föreningslivet. Projektet har gått under namnet Validering av Ideella i föreningslivet.

www.intyg.se används nu mycket flitigt av föreningsledare i Sverige.

Ladda ner lilla rapporten Validering

Här kan du ladda ner hela slutrapporten Validering slutrapport