Stiftelsen Kompetenscenter

Malmö Ideella har sedan KompetensCenter Idéburna Malmö startade 2016 diskuterat vad som ska hända när projektet upphör den 31 oktober 2018. Efter en gedigen intern diskussion och förankring på årsmötet i februari 2017, beslöts att bilda en stiftelse som ska säkerställa att det goda arbete som KompetensCenter Idéburna Malmö gör kan fortsätta och utvecklas.

I maj 2017 blev registreringen av Stiftelsen Kompetenscenter klar på Länsstyrelsen. I och med detta är stiftelsen en självständig juridisk person.

Stiftelsen har till ändamål att genom kompetenshöjande insatser fungera som motor och facilitator:

  • för den idéburna sektorn att möta dagens och framtidens utmaningar
  • för personer verksamma inom den idéburna sektorn att verka i de olika roller som krävs för en engagerande verksamhet till gagn för individen och samhällets demokratiska utveckling
  • för övriga sektorer i samhället att öka kunskapen om och förståelsen för den idéburna sektorn

Mer information
https://kckompetenscenter.se/