Lokala paraplyorganisationer i Sverige

MIP har ansökt och beviljats medel från Ungdomsstyrelsen för att göra en kartläggning över lokala paraplyorganisationer i landets alla kommuner och stärka de lokala paraplyorganisationerna i Sverige. SUS i Stockholm och Umeå föreningsråd är samverkanspartner.

Vi vill stärka och utveckla det lokala föreningslivet genom erfarenhetsutbyte.
Vi vill stödja framväxten av fler lokala paraplyer för föreningslivet.
Vi vill ge de föreningar som idag inte har en röst på den nationella arenan.

Publik rapport